Jaký styl učení je pro mě nejvhodnější?

Právě otázka nejvhodnějšího stylu učení je při úspěšném studiu hodně klíčová. Každý z nás určitě zná situaci, kdy si musí nějakou látku, lidově řečeno, vtlouct do hlavy. Zkoušíme to horem dolem, začíná nás popadat stres a panika a stále nejsme schopní látku dostatečně dostat do hlavy. V takových situacích se často ptáme sami sebe, kde se stala chyba, proč jsou ostatní spolužáci na tom mnohem lépe než my? V tomto článku se podíváme na ČTYŘI klíčové UČEBNÍ TYPY a rozebereme jak se správně učit a hlavně se naučit. 

Naučit se je cílem, ke kterému po celou dobu studia všichni směřujeme. Proces učení je neméně důležitý. Právě díky tomuto procesu, pokud je proveden správně, jsme schopní dojít našeho cíle naučit se.  

Ale jak zjistit, jak se učit správně a efektivně? Kdo jiný vás zná lépe než vy sami? Každý z nás ví nejlépe sám, co mu vyhovuje, jak se cítí komfortně a co potřebuje. To, že se naši spolužáci učí nějak, ještě neznamená, že nám to bude vyhovovat také tak. Můžeme mít úplně jiné metody, a přes to mohou být stejně účinné. Nelze říct, které způsoby učení jsou více či
méně účinné, nelze je vybrat a sepsat do žebříčku podle efektivity. 

I přes to ale existuje jeden způsob, jak vás nasměrovat tím správným směrem. Když se nad sebou na chvíli zamyslíte, určitě si budete schopni říct, jaký smysl je u vás dominantní. Stačí, když se zeptáte sami sebe, jakým způsobem si nejlépe zapamatujete například nějaký požadavek od kamaráda nebo kamarádky. Potřebujete si zapsat poznámku, a pak si pamatujete, co jste chtěli udělat? Nebo stačí, když po vás někdo něco chce, si jeho žádost poslechnout? Nebo vám naopak stačí přečíst si onen požadavek ve zprávě? 

Pokud jste si s rozmyslem odpověděli, pojďme si říct, k čemu vám to bylo. Právě podle toho, který smysl u vás převažuje, lze určit, jaký styl učení je pro vás ten pravý. Podle dominantního smyslu můžeme lidi roztřídit do určitých skupin, na základě kterých lze určit několik metod
učení, které vám budou vyhovovat. A vybírat si jen z pár možných způsobů, namísto z celé nekonečné řady, to už je celkem pohádka, ne? Tak si pojďme tyto učební typy přiblížit.

1. Zrakový (vizuální) typ

Zrakový neboli vizuální typ je člověk, který se nejlépe učí za použití zraku. Nejvíce a nejlépe si zapamatuje věci, které vidí než ty, které slyší nebo si zapíše. Proto se jedná o člověka, který je dobrý ve čtení.

Ze školy si nejvíce odnese, pokud je výklad učitele podpořen prezentací, nebo zápisem klíčových slov na tabuli či tvořením myšlenkových map.

Vyhovuje mu takový učitel, který používá ve výuce jakoukoli vizuální podporu svého výkladu, práci s textem a obrázky.

Při učení doma mu nejvíce pomůže čtení poznámek z hodin a různých doprovodných materiálů, skript, zvýrazňování klíčových bodů, důležitých částí textu, jejich následný přehledný a barevný přepis, tvorba různých schémat, grafů a myšlenkových map.

Vizuálnímu typu nejvíce v učení pomáhá četba
TIPY pro vizuální učení
 • Roztřiďte si své úkoly na štítky a mějte je na viditelném místě. Můžete je mít i barevně rozlišené podle témat, které potřebujete řešit.

 

 • Na konzultaci s vedoucím bakalářské nebo diplomové práce si noste seznam otázek a zapište si k nim odpovědi. Pomoci vám také může vytvořený checklist na označování již hotových úkolů. 

 

 • Od věci není ani práce s představivostí. Tu lze velmi dobře použít např. u učení se cizích slovíček. Zkuste si ke každému slovíčku v duchu představit nějaký vtipný obrázek, čím snadněji zapamatovatelný, tím lépe pro vás. Uvidíte sami, že až slovíčko budete potřebovat, vybavíte si ho lépe. 

 

 • Zároveň se při učení zbavte veškerých vizuálně rušivých elementů, vypněte televizi, ukliďte počítač, telefon nechte ve vedlejší místnosti, aby vás moc nelákal a nikdy se neučte v místnosti plné nepořádku ani s kupou sešitů a prázdných hrnků na stole. To jsou body, kterými se lze velmi snadno řídit. Uklizeno máte za pár minut a nic nebude odvádět Vaši pozornost, kterou potřebujete zaměřit na jiný cíl – učení.

 

 • Pro tvorbu závěrečné práce vám pomůže si vytřídit literaturu do tematických celků. Pro čtení, jak závěrečnou práci efektivně a bezchybně napsat, by se vám mohla hodit naše kniha „Bakalářská a diplomová práce je hra“.

2. Sluchový (auditivní) typ

Člověk, který k úspěšnému studiu potřebuje auditivní styl výuky, je člověk, který si velmi snadno zapamatuje, co kde slyšel. 

Ve škole je pro něj důležité slyšet výklad učitele, porozumět mu a případně se doptat, nevěnuje velkou pozornost materiálům jako jsou texty v učebnici, prezentace či grafy. Naopak uvítá, když vyučující pustí doplňující video, protože si velmi dobře zapamatuje informace a poznatky, které byly ve videu řečeny. 

Přínosem jsou mu také v hodinách diskuse a práce založená na komunikaci. Slovíčka cizích jazyků ani správnou gramatiku se nenaučí biflováním, ale potřebuje naposlouchat jejich správné užití. Využívat můžete různých audioknih a zaposlouchat se můžete i do audioknihy „Včera student, dnes génius“.

Auditivní typ si nejvíce zapamatuje poslechem

TIPY pro sluchové učení

 • Pro naučení se například cizího jazyka, je pro tento typ velice účinné pouštění si různých filmů, seriálů, písniček nebo nahraných rozhovorů v původním jazyce.

 • Ideálním způsobem, jak se naučit novou látku, je pro Vás přeříkávat si nahlas poznámky, pokud potřebujete někde něco dohledat, vždy si informace čtěte nahlas, skvělým způsobem je také nahrát se na hlasový záznamník a pouštět si záznamy.

 • Najděte si k tématu závěrečné práce různé dokumenty a rozhovory nebo využijte různých výukových videí, které lze snadno dohledat.

 • Ke konzultaci s vedoucím závěrečné práce si nahrajte své otázky na diktafon a ty si před konzultací přehrajte. Lépe si tak uvědomíte, na co se potřebujete zeptat. Po konzultaci si můžete rovněž odpovědi vedoucího se svými postřehy nahrát na diktafon.

3. Slovně-pojmový typ

 

Slovně-pojmový styl učiva vyhovuje člověku, který potřebuje učivo navázat na něco, co již zná. Tento člověk se potřebuje odpíchnout od něčeho, co je mu velmi známé a pomalu postupovat dál do neznáma, tím prohlubuje své znalosti. Nové učivo musí propojit do logického kontextu, nemůže se učit jeho části odděleně, musí v nich vidět jasnou souvislost.

Pro slovně pojmový typ pomáhá dávat informace do širších souvislostí
TIPY pro slovně-pojmové učení

 • Zde vám pomůže propojit mluvení spolu s psanímIdeální tedy je propojovat přehledné psaní poznámek stejně jako u vizuálního typu spolu s možnostmi mluveného způsobu učení uvedenými u auditivního typu. 

 • Vytvářejte si schémata, myšlenkové mapy, propojujte již probrané části učiva a nalézejte spojitosti s novou látkou.

 • Pro tvorbu závěrečné práce si rovněž zkuste propojit dosažené informace s těmi, které Vám ještě chybí pomocí nákresů a diagramů.

 • V tomto případě je pro konzultace s vedoucím práce předem připravený seznam skvělou pomůckou. Vyzkoušet můžete například náš, již dříve zmíněný, CHECKLIST

 

4. Hmatový a pohybový (taktilně-kinestetický) typ

Tito lidé se nejlépe učí, pokud mají možnost být v pohybu. Jsou to lidé, kteří při učení chodí po místnosti. Nevydrží pasivně poslouchat a ztrácí brzy pozornost. Zde je velmi nápomocné, pokud je to možné, aktivně se zapojit.

Pro taktilně-kinestetický typ je skvělé, když se může během učení procházet
TIPY pro hmatové a pohybové učení

 • Tito lidé ocení všechny možné způsoby, které nabízí projektové vyučování např. hraní rolí nebo například zapojení se do výuky, prezentování, vysvětlování apod.

 • Velmi se také vyplatí vyrábět si při učení vlastní pomůcky, tabulky, mít po ruce pravítko a podtrhávat důležité informace.

 • Doma je možné si připravit přehledné barevné a roztříděné poznámky, pak je vezměte s sebou ven a učte se při procházkách v přírodě. 

 • Vyzkoušejte si také vytvořit nástěnku s úkoly, které je třeba udělat a průběžně zaznamenávejte jejich plnění. </li

 • Vytvořte si seznam literatury, kterou ke zkouškám čtete a na konzultace noste seznam otázek, papír na poznámky nebo diář na zaznamenání důležitých poznámek a termínů. 

 • Na konzultace se snažte chodit, co nejvíce osobně, ať máte vámi potřebný kontakt s vedoucím, protože v tomto případě pouhá e-mailová komunikace nebude tím pravým způsobem.
Často jsou studenti kombinací několika učících typů

A moje vlastní zkušenost?

Já jsem kombinací všech možných typů a ten správný systém jsem si také našla. Pomáhá mi sepsat si přehledně na papír, co mě kdy čeká. Díky tomu jsem schopná zvážit, kdy se co začnu učit. 

Vedu si přehledné barevné zápisky do sešitu, nikoli do počítače. Když se začnu učit, zběžně prolítnu sešit a začnu si tvořit velmi podrobnou a opět barevnou myšlenkovou mapu, spíš takové poznámky, kam opíšu téměř celý sešit. Pak si látku roztřídím na menší díly a začnu se ji učit pomocí hlasitého čtení a přeříkávání. 

Okruh, který jsem se zvládla naučit vždy označím na checklistu, pomáhá mi udržet disciplínu a opravdu se učit. Je motivující vidět, jak úkoly ubývají a připravenost na zkoušky stoupá. Před zkouškou ještě naposledy prolítnu sešit s poznámkami a utvořím si heslovitou myšlenkovou mapu, která mi pomůže utřídit si naučené a upevnit návaznost tématu, aby můj projev hladce navazoval.

Jaký je ten Váš styl?

Zkuste se nyní upřímně zamyslete nad tím, co jste četli a najděte si ten nejlepší způsob. Nelekejte se, pokud zjistíte, že byste potřebovali kombinaci těchto učebních stylů stejně jako já. Rozhodně jděte do toho! Neexistují správné a špatné způsoby učení. Všechny způsoby, které vám umožní dobře se naučit, jsou správné.

Přeji vám pevné nervy při učení a hodně štěstí u zkoušek!

Lucie