Co je to rešerše? Jak na ni a proč je důležitá?

Potřebujete sestavit rešerši bakalářské, diplomové nebo seminární práce. Ptáte se, co je to vlastně ta rešerše a jak ji vypracovat správně?

Nemusíte se obávat, provést rešerši není složité, pokud víte, jak na to. My z Genius Institutu vám velmi rádi pomůžeme. Poradíme, jak provést rešerši efektivně. Čtěte dál a bude z vás „rešerše master”. Na konci článku jsme uvedli užitečné odkazy, které by vám mohly přijít velmi vhod.

Co je to literární rešerže a proč je důležitá?

Abyste mohli svou práci odevzdat a obhájit, potřebujete prokázat svou schopnost práce s dostupnou literaturou a vytvořit teoretickou část práce.

Znamená to tedy, že závěrečnou práci nemůžete napsat pouze vašimi slovy. Teoretickou část zpracováváte formou REŠERŠE.


Jak již název napovídá, jedná se o jakési uvedení teorie do souvislostí k vašemu
tématu a kritické představení nejdůležitějších informací, nezbytných
k pochopení další praktické či experimentální části práce. 

Těmito teoreticko-metodologickými informacemi dáváte najevo svou schopnost informace nejen nastudovat a předat, ale zejména je vhodně poskládat tak, aby nic nechybělo a ani nepřebývalo.

Rešerše literatury nebo dostupných literárních zdrojů (patří zde i elektronické, obrazové, audio a jiné) v podstatě znamená vyhledávání a následný soupis či souhrn dostupné literatury či jiných relevantních zdrojů. Již jste po literatuře pátrali? Pak jste možná ani netušili, že provádíte částečnou rešerši.

Jak vytvoříte literární rešerši?

 

Do rešerše se pusťte již při výběru tématu vaší práce. Díky seskupeným zdrojům můžete získat další inspiraci nebo se lépe obeznámíte s tématem, které se chystáte zpracovat.

Proces rešerše začněte stanovením klíčových slov, které budete zadávat do vyhledávačů.

Své dotazy se dále nebojte specifikovat. V případě, že ve své bakalářské nebo diplomové (seminární) práci budete využívat cizojazyčné informační zdroje, pak převeďte i klíčová slova do daného jazyka.

Obvykle se přesně stanovuje, v jakých skupinách dat a umístěních máte rešerši provádět.

Nejčastěji vám škola doporučí prohledávat informační zdroje v podobě elektronických databází a konkrétních katalogů knihoven. Je dobré, když zanalyzujete databáze závěrečných prací, zaměřte se též na weby firem či společností, kterých se vaše práce týká.

Při filtrování a výběru zdrojů dbejte na spolehlivost a relevantnost. Vždy pátrejte po tom, odkud informace pochází a ptejte se, zdali je zdroj důvěryhodný. Při psaní práce není nutné využít všechny nalezené zdroje.

 

Co se dá rešeršní činností zjistit?

 

• Jaká odborná literatura se k vašemu tématu vztahuje.

• Kteří odborníci v ní publikují a jak vás mohou inspirovat.

• Jasné důvody, proč by vaše téma či nastolený problém měl být řešen zvolenou
metodou.

• Jestli před vámi již stejný problém někdo nevyřešil, zdali neopakujete, co
napsal již někdo jiný, nebo naopak můžete navázat tam, kde předchozí
výsledky skončily nebo provedete potvrzující experiment. 

Jestliže to s rešerší myslíte vážně a rádi byste v ní neudělali při psaní bakalářské nebo diplomové práce chybu, objednejte si naši knihu Bakalářská práce je hra, kde je tématu rešerše věnována celá kapitola s podrobnými příklady.

 

A tady pro vaši rešerši máme užitečné odkazy, o kterých byste měli vědět!

 

Rešeršní služby provádí knihovny po celé České republice. Při objednání rešerše pracovník knihovny sestaví soupis literatury z databází knihoven, případně z jiných dostupných elektronických informačních zdrojů. My vám zde sdílíme proklik na informace k rešeršním službám Národní knihovny ČR, avšak optat se na rešeršní služby můžete ve vaší nejbližší knihovně. Rešerše poskytované knihovnami jsou cenově dostupné.

Nesmíme zapomenout také na citační databáze Scopus a Web of Science. V těchto databázích naleznete rozsáhlé rejstříky článků z odborných periodik, sborníkové texty a příspěvky z konferencí, databáze zahrnuje také vědecké knihy.

Možná vás překvapí, že seznam odborné literatury můžete nalézt i přímo pomocí Google, konkrétně s vyhledávačem Google Scholar. Na rozdíl od hlavního pole na Google, vám tento pomocník poskytne odkazy pouze na literaturu vědeckou, tj. akademické publikace, odborné knihy, články a třeba i výzkumy. 

Přejeme tvůrčí vlnu při psaní.

S láskou Vaše Eva z GI a spoluautorka textu Kamila Spoustová