JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE?

Téma bakalářské práce vybírejte pečlivě! Dvakrát měř a jednou řež! A s tématem diplomové práce to platí dvojnásob! Ne, abyste vybírání tématu nechali na poslední chvíli, už žádná nebudou!  Znáte to? Výkřiky z různých stran. Jak ale téma vlastně vybrat? Proberme několik tipů, jak vybrat téma tak, aby s vámi opravdu rezonovalo.

V bakalářském studiu se po vás, většinou na začátku druhého ročníku, chce, abyste téma měli již vybrané. Jenže vy jste se sotva rozkoukali, jak to na fakultě běží a leží, po těžkých zkouškách jste si užili prázdniny a už máte přemýšlet nad tím, jakým tématem se budete zabývat, poté jej i obhajovat a to de-facto vlastně až za rok a půl.

Jak a kde hledat téma?

Pro mnohé z vás je výběr správného tématu celkem tvrdý oříšek a nevíte podle jakých kritérií si téma vybrat. Mnoho předmětů – těch odborných – jste ještě na bakalářském stupni studia pravděpodobně neměli, seznámili jste jen řádku pedagogů a nemáte ještě zdání, co by vás konkrétně bavilo.

V případě, že již studujete navazující magisterské studium je sice větší pravděpodobnost, že si téma pro svou diplomovou práci přinášíte z bakalářského stupně, ne vždy je ale možné na bakalářskou práci navázat, nebo v ní, z různých důvodů, pokračovat nechcete. Pak je hledání tématu aktuální i pro vás.

Máte dvě možnosti výběru tématu:​

  1. zvolíte si téma vypsané vedoucím práce (katedrou/ústavem/fakultou apod.)
  2. najdete si téma sami a oslovíte vedoucího, který má nejbližší odbornost k vámi zvolenému tématu.

Může se stát, že vedoucí, kterého jste si vybrali, nebude mít dostatečnou časovou kapacitu na to vás vést. V takovém případě jej poproste, aby vám doporučil některého ze svých kolegů.

Pokud jste se rozhodli zvolit si vlastní téma, mělo by být relevantní k vaší náplni studovaného oboru.

Hledat téma můžete i mimo svou školu. Například na místech, kde jste byli na praxi, ptejte se ve firmách (mnoho z firem má na svých stránkách zajímavá témata vyvěšena), na městských a krajských úřadech, v neziskových organizacích, v různých sdruženích či jiných institucích, v práci, či práci rodičů apod.

Podívejte se na webové stránky různých institucí, zda nabízejí nějaká témata, případně je oslovte osobně.

Ať už je váš případ jakýkoliv, nepodceňujte volbu tématu. Při výběru vám mohou pomoci následující kroky:

6 základních kroků k výběru správného tématu

  • popřemýšlejte, co konkrétně by vás mohlo, v rámci vašeho oboru, bavit a vzpomeňte si, proč jste si svůj obor vybrali
  • prozkoumejte odbornost pedagogů, kteří vás učí nebo budou učit, podívejte se, o čem publikují a jaké vědecké úlohy řeší
  • zjistěte, zda se na vaší fakultě/katedře/ústavu či institutu neřeší nějaký, pro vás, zajímavý projekt, kterého byste mohli být součástí
  • zapátrejte v archivu knihovny a podívejte se, jaké závěrečné práce, na podobné téma, byly již napsány
  • zauvažujte nad svou budoucí kariérou a zkuste najít souvislost s tématem závěrečné práce
  • použijte vylučovací metodu – co rozhodně řešit nechcete a jaká oblast vašeho oboru vám nesedí

Buďte otevření novým věcem a výzvám

Nebojte se přijmout téma, které se vám, na první pohled, může zdát obtížné. Občas se také stane, že si vás téma najde samo a jeho nadpis s vámi začne rezonovat. Na to ale samozřejmě nespoléhejte.

Můžete si také vymyslet vlastní zajímavé téma, které se svým vedoucím projednáte a upravíte do finální podoby. Někdy se věci mohou vyvíjet nepředvídatelně. Jednoduše se zbytečně nestresujte.

Ve většině případů není nezbytnou podmínkou, abyste měli dokonalé vstupní znalosti k řešení vybraného tématu. Často si tyto znalosti osvojíte v průběhu.

Nemějte obavu, že téma, které zní cize, nebudete umět uchopit a zpracovat. Právě naopak. Jestliže vás téma bude bavit, budete informace vyhledávat mnohem častěji a tím se vaše činnost stane efektivnější.

S tématem, se kterým budete „kamarádi“, bude vše jednodušší. Budete se v dané problematice orientovat mnohem snáz a rychleji. Váš progres bude větší, než byste si na začátku dokázali představit a uvidíte za sebou spoustu práce, která vás bude těšit.

 Vždyť to bude vztah nejméně na rok a půl.

S láskou Vaše Eva z GI.